• Pro budoucí žáky

    •  

     Zápis pro školní rok 2023/2024

     - proběhne 4.4.2023 od 13.30 hod. Bližší informace budou v brzké době zveřejněny.

      

     Přijatí žáci

     Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023 naleznete zde:

     Přijatí žáci 2022

      

     Dokumenty

     Pro zápis dítěte je potřeba vyplnit žádost o přijetí.

      

     V případě odkladu je třeba vyplnit i žádost o odklad:

      

     Další dokumenty:

     Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové

     Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

      

     Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

     Co je nutné u zápisu doložit:

     •  rodný list dítěte 
     • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště

     Co vaše dítě u zápisu čeká?

     Není třeba se něčeho obávat. Hlavním úkolem je ověření školní zralosti. Paní učitelka si bude s dítětem povídat a přitom bude sledovat jeho slovní zásobu, výslovnost, způsob vyjadřování, poslechne si od něj nějakou básničku nebo písničku. Hravou formou budou zjišťovány všeobecné vědomosti – např. znalost základních geometrických tvarů, číselné řady do pěti, barev, zvířátek, ovoce a zeleniny, zeptá se na adresu apod. Po absolvování zápisu mohou děti navštívit tělocvičnu, kde pro ně budou připravena stanoviště s různými úkoly, proto si můžete vzít pro dítě sportovní obuv a oděv.

     Jak požádat o odklad školní docházky?

     Pokud budete pro Vaše dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutno o tento odklad žádat již v den zápisu. Tiskopis naleznete na webových stránkách ZŠ nebo si je můžete vyžádat přímo u zápisu.

     • Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
     • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

     Nástup do školy znamená pro dítě počátek nové životní fáze – ze světa her vstupuje do světa povinností. Pro zvládnutí role školáka je důležitá školní zralost. Velice bychom ocenili, kdybyste u svých dětí rozvíjeli v období do nástupu školní docházky následující schopnosti a dovednosti: Dítě by mělo být schopno vydržet určitou dobu bez rodiny a plnit úkoly podle pokynů učitele, mělo by umět správně vyslovovat většinu hlásek, srozumitelně vyprávět, znát pravidla slušného chování, nemělo by mít potíže se základní sebeobsluhou, mělo by vydržet soustředit se na 1 činnost a tuto činnost také dokončit (asi 10 – 15 minut), mělo by umět správně držet tužku, kreslit jednoduché obrázky, modelovat, stříhat. Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát a počítat, vše se bude teprve učit. Vhodné je však čtení pohádek, zpívání písniček, rozmlouvání, trpělivé odpovídání na jeho otázky. To je nejlepší průpravou před školou, která se mnohonásobně vyplatí. Podrobné informace k zahájení školní docházky budou podány v červnu na informativní schůzce.

     Na spolupráci s Vámi se těší třídní učitelky.