• Novinky

      • Ředitelské volno

       Vážení rodiče, zaměstnanci školy, žáci,

       na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji dne 21. a 22.12.2021 (úterý a středa) na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno z organizačních důvodů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací šíření nemoci COVID-19. 

       Pro žáky 1. stupně bude v těchto dnech v provozu školní družina od 6.30 do 15.30. Program ve ŠD bude upřesněn podle počtu přihlášených dětí. V případě zájmu sdělte tuto skutečnost vychovatelce školní družiny a třídní učitelce. Školní jídelna obědy všem žákům automaticky odhlašuje. Zájemci o stravu se musí přihlásit individuálně. Žáci, kteří v tyto dny nebudou ve ŠD, nemají nárok na státní příspěvek na stravování. V případě, že nebude přihlášen dostatečný počet strávníků, školní jídelna nebude v provozu.

       Termín celoplošného testování žáků je nadále platný, tedy žáci naší školy se budou testovat 20.12.2021.

        

       Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

      • Aktuality – Jak v karanténě?

       V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

       Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

       Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

       Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

       Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
       V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

       Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout do jídlonosiče jiná pověřená osoba, která splňuje protiepidemická opatření. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

       V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

      • Není krabice jako krabice

       Žáci s pedagogy se zapojili do charitativní akce

       Krabice od bot, taková běžná věc. Každý z nás ji někdy otvíral s jasným očekáváním. Věděl, že uvnitř bude … obuv. Nepřekvapivě. Tento pocit však rozhodně nemohou mít příjemci  krabic, které naplnily obsahem žáci  7.A,  8.B, 8.A a někteří učitelé s asistenty, kteří se zapojili do charitativní akce nazvané, rovněž nepřekvapivě, Krabice od bot.

       Žáci zmíněných tříd se složili na dárky, které by i jim samotným udělaly radost. Vybrali si děti z rodin, které nemají peněz nazbyt, a prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické je obdarovali.

       Pedagogové pak pořídili překvapení pro maminku, jež je v situaci, do které by se nikdo z nich dostat nechtěl.  Praktické věci jí jistě přijdou vhod.

       Všem, kdo se do charitativní akce letos poprvé zúčastnili, děkují Jana Knödlová a Monika Šmeráková.