• Koordinátoři a poradci

   • ŠVP koordinátor

    Mgr. Jindřiška Hrdinová

    ICT koordinátor

    Mgr. Roman Cápal

    Výchovný poradce

    Mgr. Romana Komoňová  - 1. stupeň

    Mgr. Bc. František Zeman - 2. stupeň

    Metodik prevence

    Mgr. Gabriela Krejčí  - 1. stupeň

    Mgr. Vladimíra Schmidtová - 2. stupeň

    Speciální pedagog

    Mgr. Monika Zemanová