Navigace

 • Boříme generační bariéry.

  Do galerie Boříme generační bariéry. byly přidány fotografie.

 • LVK 7. ročníků - Vernířovice

  Do galerie LVK 7. ročníků - Vernířovice byly přidány fotografie.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Podzimní sázení stromků

  Do galerie Podzimní sázení stromků byly přidány fotografie.

  Na podzim jsme vysadili několik stromků na Knížecí louce i u obce Radíkov u Olomouce.

  Zde si můžete prohlédnout, co všechno jsme si užívali. Moc děkuji všem, kteří se akce zúčastnili. LK

   

 • Beseda o hmyzu s panem Kamilem Sopouškem

  Do galerie Beseda o hmyzu s panem Kamilem Sopouškem byly přidány fotografie.

  Dne 4. 12. přijal naše pozvání na besedu o hmyzu pan Kamil Sopoušek. Ukázal nám v praxi nejen, jak vypadá dřevo napadené kůrovcem, ale dozvěděli jsme se i o jiných druzích a jejich životě v přírodě.

  Děti si mohly prohlédnout sbírku živočichů z okolí Moravské Třebové, ale i vzácnější ze zahraničí.

  Moc děkujeme.                                                         žáci 4.D

 • Aktivity Střední školy technické (VDA) na naší škole

 • ZDRAVOhrátky Svitavy

  Do galerie ZDRAVOhrátky Svitavy byly přidány fotografie.

 • Erasmus + Food is our common ground‘ – Jídlo je to, co máme společné.

 • Erasmus - Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi.

 • Angliáda 2019

  Do galerie Angliáda 2019 byly přidány fotografie.

 • Logická olympiáda – poprvé na naší škole

  V letošním školním roce měli žáci možnost přihlásit se do Logické olympiády. Již samo přihlášení do soutěže vyžadovalo samostatnost spojenou s ovládáním PC. Každý zájemce se musel registrovat individuálně na stránkách organizátora. Z naší školy tento krok učinilo osm žáků. Výměnou za samostatnou registraci byla každému možnost výběru, zda bude, nebo nebude, chtít sdělit informace o výsledcích škole.

  Ptáte se proč?

  Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost logického uvažování. Zkrátka, nelze se na tuto soutěž „naučit“. Jde o porovnávání schopností každého jedince, o to, co má zkrátka „v hlavě".  Určitě budete souhlasit, že se jedná o informaci velmi osobní, až intimní. Z tohoto důvodu také dodržíme příslib daný žákům, že nebudou jejich jména viset nikde na nástěnce. Takže výsledky zde přibližujeme jen velmi obecně.

  Výsledky

  V kategorii A (1. stupeň ZŠ) se z celkového počtu 13843 řešitelů umístil žák naší školy v první polovině. V Pardubickém kraji ho pak jeho skóre zařadilo mezi třetinu nejlepších. V kategorii B (2. stupeň a příslušné ročníky víceletých gymnázií) se do soutěže zapojilo celkem 20188 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 1115. Čtyři soutěžící z naší školy se umístili mezi 75% úspěšných řešitelů. Bližší informaci o svém umístění znají jen oni sami.

  O soutěži

  Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže, kterou pořádá Mensa ČR. Jen pro zajímavost, česká Mensa je součástí mezinárodní společenské organizace založené roku 1946 v Oxfordu jako nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Členem Mensy ČR se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice to odpovídá IQ 130). Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.

  Příští ročník Logické olympiády se uskuteční opět v říjnu. Zájemci se budou moci registrovat od srpna do konce září 2020 na www.logickaolympiada.cz

  (Sylva Horáková)

   

   

 • Školní družina - září

  Do galerie Školní družina - září byly přidány fotografie.

 • Podmořský svět

   Výstava v cukrárně na náměstí

  Chcete-li se zakousnout do něčeho sladkého, zastavte se na náměstí v cukrárně. Chcete-li se podívat, jak loňské sedmičky a osmičky viděly svět pod hladinou moře, zatavte se tamtéž. Zajímavé efekty na pozadí obrázků nevytvořil cukr, ale sůl. Samozřejmě. Vždyť moře je slané. Dílka zde budou asi ještě pár dní, než je vyměníme za jiné.

 • 7.C na cestách: Pardubicemi od minulosti po současnost

  23. 9. 2019

  Do krajského města se za poznáním vydala 7.C v pondělí 23.9.2019. Součástí exkurze byla komentovaná vycházka Pardubicemi, výukový program zaměřený na archeologii a na závěr sportovní odreagování v laser aréně.

  Prohlídka Pardubic začala hned na hlavním nádraží, kam jsme dorazili vlakem vyšší kvality. Ve městě nás jako první přivítal bronzový Jan Perner před nádražní budovou, která je jak symbolem významného dopravního uzlu (ústí sem celkem čtyři železniční tratě), tak jednou z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu.

  Směrem do centra města jsme neminuli nepřehlédnutelnou stavbu ČSOB pojišťovny architekta Soběslava Macase ani polyfunkční budovu Magnum na třídě Míru. Na počátku 20. století jsme se ocitli na Náměstí republiky, kde stojí divadlo Antonína Balšánka (dokončeno 1909). Ze stejného místa lze obdivovat i prvorepublikové projekty Josefa Gočára: budovu dnešní Komerční banky nebo bývalý hotel, v současnosti Obchodní centrum Grand. Poté jsme prošli Zelenou bránou, s charakteristickou věží s měděnou střechou, na Pernštýnské náměstí. Zde jsme si všimli radnice v historizujícím stylu i proslulé fasády domu U Jonáše (z konce 18. století).

  Když jsme dorazili k renesančnímu zámku, o jehož podobu se postarali páni z Pernštejna, už jsme byli očekáváni Mgr. Františkem Kašpárkem, pedagogem Východočeského muzea. Společně jsme se vydali na výpravu do dob dávno minulých. Nejprve jsme se ocitli v čase, kdy se z lovců a sběračů stali první zemědělci, prožili jsme dobu bronzovou a zažili i stěhování národů.  

  Po tak náročné výpravě jsme si museli trochu odpočinout a občerstvit se. Na závěr exkurze nás totiž čekalo několik ještě mnohem náročnějších strategicko-sportovních utkání v laser aréně. Při návštěvě krajské metropole jsme se tedy během několika hodin přesunuli z pravěku, přes středověk, novověk až do současnosti. 

  Poznámka na závěr: Enteria arenu, Mekku pardubického hokeje, jsme také neminuli, takže nám jistě budete věřit, že jsme městem ušli bezmála 8 kilometrů.

 • 2019/2020

  Do galerie 2019/2020 byly přidány fotografie.

 • Návštěva vojenského areálu Přáslavice u Olomouce

  Do galerie Návštěva vojenského areálu Přáslavice u Olomouce byly přidány fotografie.

 • Školní poznávací zájezd do Skotska.

  Do galerie Školní poznávací zájezd do Skotska. byly přidány fotografie.

 • Kostičky v cukrárně nemusí být jenom z cukru.

  Do galerie Kostičky v cukrárně nemusí být jenom z cukru. byly přidány fotografie.

 • Školní družina - duben

  Do galerie Školní družina - duben byly přidány fotografie.

 • Finanční gramotnost

  Do galerie Finanční gramotnost byly přidány fotografie.

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
  Základní škola , Palackého 1351, 571 01 Moravská Třebová
 • 461318291

Fotogalerie