Navigace

 • Vyhlášení nejlepších sportovců města Moravská Třebová za rok 2020.

  25. ročník této ankety přinesl pro naši školu vítězství v kategorii sportovní kolektiv města. Družstvo ve složení: Kristýna Schmidtová, Lucie Brdíčková, Julie Klímová, Gréta Zemanová, Bruno Zeman, Matěj Šimon, Marek Vavřín, Štěpán Škrabal přivezlo ze záříjového republikového finále ODZNAKU VŠESTRANNOSTI stříbrnou medaili.

 • Květen – červen 2021 v ŠD

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Květen – červen 2021 v ŠD.

 • Proč navštěvovat naši školní družinu.

  Vážení rodiče a milí žáci, nabízíme vám motivační důvody, proč navštěvovat právě naši ŠD

  • Jsme školní družina, která využívá velké, moderní prostory.
  • Máme k dispozici 6 oddělení, která jsou pod vedením kvalifikovaných vychovatelek.
  • Kapacita ŠD je až 170 dětí a je určena pro děti prvních až pátých tříd.
  • Pravidelný provoz ŠD je od 6:00 – 9:00 hod., od 11:45 – 16:30 hod.
  • Děti se mohou účastnit rekreačních střed, které jsou v duchu jedné celistvé party.
  • Rekreační středy se nově povedou pod tématem celoročni hru s názvem ,,Život na planetě Zemi“.
  • Nedílnou součástí ŠD bude taneční klub, kde se děti pod odborným dohledem budou věnovat různým moderním  tanečním stylům ( hip-hop, street dance, disco show dance…)
  • Další kroužek při ŠD bude Vařečka, kde se děti budou učit základy vaření, příprava pokrmů jako jsou hamburgery, palačinky, nepečený dort, atd….
  • Máme k dispozici školní bazén, tělocvičnu a veřejné sportoviště, které je hned za budovou školy.
  • Pravidelně pořizujeme hry, hračky a jiné potřeby pro jednotlivá oddělení.
  • Jsme otevření rodičům, preferujeme osobní jednání, podílíme se na organizaci velikonočního a vánočního jarmarku, pořádáme besedy s kvalifikovanými odborníky z různých profesí.
  • Ve školním roce 2021/2022 děti zažijí aktivity, jako je celodenní výlet do ZOO, návštěva aquaparku, městských lázní v Boskovicích, hledání pokladu na zřícenině, zimní bruslení na stadionu a mnoho dalších pravidelných a oblíbených akcí, jako je drakiáda, čarodějnický rej, vodní hrátky, opékání párků v přírodě, karnevaly, dětská Superstar, jarmarky a nebude chybět ani vánoční besídka i pravidelná návštěva kina.
  • NOVĚ děti v rámci ŠD mohou navštěvovat keramickou dílnu!!!!
  • Naše škola je vnímána jako velmi úspěšná a stejně tak i školní družina, která je její nedílnou součástí.

  Všichni společně chceme pro děti to nejlepší. Školní družina nejen předává vědomosti, ale podílí se i na zájmových činnostech, rozvoji dovednostech a nedílnou součástí je i psychická podpora a projev vzájemného přátelství. Doufáme a pevně věříme, že  epidemiologická situace nám všem vyjde vstříc a aktivity pro děti se budou moci realizovat.

  Těšíme se na Vás……tým vychovatelek

 • Šipkovaná mezi sochami: Zakletí v umění

  Pojďte za uměním ven! 

  Moravská Třebová je plná uměleckých děl, je tedy ideálním prostředím, kde se dá výtvarná výchova učit venku. Pátrací hra nazvaná Zakletí v umění provází účastníky k vybraným sochám či zajímavým architektonickým prvkům staveb ve městě. Kdo by však hledal v ulicích šipky a úkoly, nenajde. Tato “šipkovaná” je připravena v aplikaci Actionbound, a tedy průvodcem se stává mobilní telefon.

  Z jednoho zařízení se mohou do hry zapojit i týmy - ať už skupiny žáků, či celé rodiny. Hledačka obsahuje pokyny k cestě, vysvětlení některých pojmů, především z oblasti sochařství, a několik kvízů. Trasa začíná u Brány času, měří  3,5 km, projít ji trvá něco přes hodinu. Při přípravě a testování pomohli žáci z 9.C Adam Albrecht, Tereza Knollová a Nikola Soukopová.

  Jak se hry zúčastnit a co je potřeba?

  1. Zajistit si do telefonu aplikaci Actionbound. Je ke stažení, samozřejmě zdarma, na https://en.actionbound.com/download/ nebo normálně na Google Paly či v App Store. Hra je navržena jako skupinová, tudíž stačí jeden chytrý telefon s aplikací na partičku/rodinu. (Aplikace je v češtině.)

  Můžete tedy vyrazit ve skupinách dle možností (a aktuálně platných pravidel) - tedy s kamarády nebo s rodinou. Ale klidně můžete trasu projít sami. Jak kdo chce.

  2. Naskenovat prostřednictvím aplikace QR kód, který je v příloze (skenování z monitoru funguje), nebo vše najdete na https://en.actionbound.com/bound/syh1

  3. Podklady pro hru se vám ještě doma na Wi-Fi stáhnou do telefonu, data po cestě tedy potřebovat nebudete. Potřebná je jen GPS (tj. zapnuto sledování polohy, což vlastně nikdo asi ani nevypíná).

  4. Než vyrazíte, vyplňte název vašeho týmu a jednotlivé členy. (Žáci 8. a 9. tříd, kteří chtějí splnění započítat do hodnocení z VV, vyplní celá jména a třídu.) Jdete-li sami, napište jako druhého člena týmu nějaké libovolné písmeno, nebo fiktivní postavu. Pak je třeba odsouhlasit podmínky a můžete se vydat na cestu.

  5. Začíná se u Brány času, trasa je dlouhá 3,5 km a není bezbariérová, cesta trvá něco přes hodinu.

  6. Před dokončením hry je potřeba odeslat odpovědi, tedy je možné se vrátit domů na Wi-Fi a dokončit odeslání z domova, nebo použít mobilní data.

   

 • Střípky z hodin matematiky - šestúhelníkové drahokamy

  Šestiúhelník nebo - li  hexagon, kde hexa znamená šest a gonia úhel, je rovinný geometrický útvar. Má šest vrcholů a šest stran. Pravidelný šestiúhelník je tvořen šesti shodnými rovnoramennými trojúhelníky.

  S pravidelnými šestiúhelníky se v přírodě setkáváme velmi často:
  - včelí plástve, kde včely uchovávají med, jsou tvořeny šestiúhelníkovými komůrkami,
  - sněhové vločky se skládají ze šestibokých ledových krystalů,
  - oči hmyzu jsou složeny ze šestibokých čoček,….

  Tématem jedné hodiny matematiky třídy 6. A během distanční výuky byl právě šestiúhelník. Po správném sestrojení si jej žáci upravili na „drahokam“. Výsledky práce některých žáků si můžete prohlédnout v galerii.

 • Jarní pozdravy od žáků 8. a 9. ročníků

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Jarní pozdravy od žáků 8. a 9. ročníků.

  Příjemně prožité Velikonoce všem přejeme.

  Jarní pozdravy - koláže ze svých vlastních fotografií vytvořili žáci 8. a 9. ročníků. 

 • Únor 2021 ve školní družině

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Únor 2021 ve školní družině.

 • Soutěže na ZŠ Palackého v době distanční výuky.

  Žáci nadále nezahálejí ani v době distanční výuky.

  Dne 28. 1. 2021 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce online formou prostřednictvím Google Forms.

  Výrazného úspěchu dosáhla žákyně 9. B třídy - Veronika Marková, která obsadila 4. místo, pozadu nezůstal ani žák 8. B - Tadeáš Ladra, který se umístil na 11. příčce. Oba si hravě poradili s jazykovými úkoly, zalíbilo se jim i téma slohové práce - Okamžik, na který nechci zapomenout. Dokázali, že se v současné době naučili samostatnosti a tvořivému myšlení.

  Miroslava Bazalová

 • 18. 1. 2021 Slavnostní předávání Slabikářů v 1. A.

  Na počátku prosince započali žáčci první třídy výpravu na záchranu vánočního andělíčka, který se dostal do spárů zlého čaroděje Nevánočníka. Na děti čekalo pět úkolů, které společnými silami dokázaly úspěšně zdolat. Četly slabiky, psaly počáteční slabiky ve slovech velkými tiskacími písmeny, hledaly stejně znějící tiskací a psací slabiky, a dokonce ani práce s nedokončenými větami nebyla pro ně žádnou překážkou. Zkrátka uplatnily všechny znalosti, které získaly v začátcích prvopočátečního čtení. Dětem se podařilo odemknout všechny dveře, a tak Vánoce nebyly ohroženy. Na závěr každý dostal svého perníkového andílka a hlavně mu byl slavnostně předán Slabikář s upomínkovým listem. Dětem přeji, aby je čtení i nadále bavilo a přinášelo jim jen úsměv na tváři.

  Klára Janoušková, třídní učitelka1. A

 • ZŠ Palackého rozdává radost

  Krátce před Vánoci žákyně 7.B a 7.C navštívily nádvoří domova seniorů, kde zazpívaly vánoční písničky a zarecitovaly básně. Pevně věřím, že měla radost nejenom účinkující děvčata, ale i klienti a zaměstnanci, kteří naše krátké vystoupení sledovali z oken svých příbytku. Těším se na další spolupráci a přeji všem klientům i zaměstnancům pevné zdraví a štěstí do následující doby.

  Mgr. Monika Šmeráková

   

 • Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo letos distančně

  Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo letos distančně
  26. 11. 2020

  Školního kola Olympiády v českém jazyce se v tomto roce zúčastnilo osm žáků. Letošní klání bylo poněkud odlišné, neproběhlo v jeden čas a v jedné třídě, ale žáci centrálně zadané úkoly vypracovávali distančně ve formulářích Google dne 26.11.2020.

  Na nejvyšší příčku pomyslného žebříku vystoupala Veronika Marková z 9.B. O něco méně bodů získal Tadeáš Ladra z 8.B. Třetí v pořadí skončila  Michaela Medříková, žákyně 9.C. Důstojnými soupeři ve znalostech českého jazyka a stylistickém umu jim byli v abecedním pořadí Josef Samuel Dudáš (9.C), Tereza Knollová (9.C), Rattmanová Aneta (9.B), Vendula Stloukalová (9.B),  Simona Voborná (9.B).

  Do okresního kola postupují první dva ocenění, třetí pak na pozici náhradníka. 

 • Školní družina - říjen 2020

  Do galerie Školní družina - říjen 2020 byly přidány fotografie.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Školní družina - září 2020

  Do galerie Školní družina - září 2020 byly přidány fotografie.

 • Republikové finále OV 2020 - 2. den

  Do galerie Republikové finále OV 2020 - 2. den byly přidány fotografie.

 • Republikové finále OV 2020 - 1. den

  Do galerie Republikové finále OV 2020 - 1. den byly přidány fotografie.

 • Nejnovější vybavení školy pomáhá zdravotníkům v okrese

  2. 4. 2020

  Jen pár týdnů před uzavřením dveří škol obdržela ZŠ Palackého nové vybavení pro výuku IT technologií. Přestože 3D tiskárnu s označením Prusa Mk3s neměli mladí informatici  ještě možnost vyzkoušet, jejich učitel Petr Felner v době mimořádných opatření neváhal. Tiskárnu zprovoznil a začal s výrobou ochranných štítů pro zdravotníky. 

   „Školní 3D tiskárna dokáže vyrobit 6 až 7 štítů denně. Zatím jich z našeho zařízení pochází více než čtyřicet,” říká oblíbený pedagog školy Petr Felner. Doplňuje, že výroba jednoho štítu trvá přibližně dvě a půl hodiny. Přístroj vyrobí držák, který se pak přidá do balení s plexisklem, gumičkou a návodem pro zdravotníka. Štíty se dodávají nezkompletované, aby se daly dobře a opakovaně dezinfikovat. 

  Vlastnictví 3D tiskárny a ochota pomoci umožnily ŽS Palackého zapojit se do komunitního projektu Tiskne celé Svitavsko, který reaguje na situaci v souvislosti s COVID-19. „Cílem je propojit majitele 3D tiskáren ve svitavském okrese za účelem tisku ochranných štítů určených pro nemocnice a další zdravotnická zařízení v okrese,” vysvětluje  jeden z hlavních iniciátoru aktivity Jan Jukl z poličské knihovny, na jejíž půdě, a to doslova, vzniklo v loňském roce centrum technického vzdělávání.  

  Přestože tento komunitní projekt okresních tiskařů zabezpečuje distribuci štítů zdravotníkům, nezůstává tato pomoc anonymní. Každý lékař nebo zdravotník dostává štít se jménem tiskaře. Ty, které vznikly díky vybavení největší moravskotřebovské školy, nesou podpis ZŠ Palackého,” upřesnil Petr Felner. A ještě drobnost pro ty, kdo by chtěli zkoumat, zda jeho lékaře ochraňuje štít z naší  školy. Zatím vznikly dvě edice” držáků - fialová a průhledná. Učitel informatiky však dodává, že pravděpodobně přibudou i další barvy, neboť den bez hrkání” tiskárny si už ani nedovede představit. „Těší mě, že jsem měl možnost seznámit se s novou tiskárnou při výrobě užitečných pomůcek. Na rozdíl od tisku píšťalek nebo žabiček mohou tyto věci pomoci chránit zdraví těch, koho budeme v nejen příštích týdnech určitě potřebovat,” uzavírá Felner.

  3D tiskárnu získala Základní škola Palackého v Moravské Třebové díky zapojení do projektu DiGiTu DiGiTaM. A rozhodně také není bez zajímavosti, že na začátku tohoto školního roku vedly kroky skupinky učitelů právě do nově otevřeného Centra technického vzdělávání Půda v Poličce. Mířili tam pro inspiraci. V září však nikoho nenapadlo, že namísto exkurzí se žáky do učebny plné robotů a dalšího technologického zařízení dostane spolupráce charakter  boje s nemocí, která trápí celý svět. 

  Fotografie č.1 a č. 2: Ochranné štíty ze 3D tiskáren využívají zdravotnící v našem okrese.

  Fotografie č.3: Exkurze pedagogů ZŠ Palackého v centru Půda Městské knihovny v Poličce. (Druhá zleva Hana Šandová, Vedoucí Centra technického vzdělávání _PŮDA)

   

 • Únor 2020 Školní družina

  Do galerie Únor 2020 Školní družina byly přidány fotografie.

 • LVK Čenkovice 4.C,4.D

  Do galerie LVK Čenkovice 4.C,4.D byly přidány fotografie.

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
  Základní škola, Palackého 1351, 571 01 Moravská Třebová
 • 461318291

Fotogalerie