• Vítejte na stránkách naší školy

     Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
  • Novinky

    • VZPoura úrazům

    • 21. 9. 2023
    • Preventicní program VZP

     V úterý 19.9. jsme měli možnost se se třídou 5. A účastnit preventivního programu VZPoura proti úrazům. Programem nás provedli kolegové Pavel a Pavel. Ti žákům povyprávěli své životní příběhy a na nich jim ukázali, jak je lehké k úrazu či ochrnutí přijít. Jedná se o životní vteřiny, které je mohou doživotně připoutat na invalidní vozíky. V jejich životě je pak čekají velké a náročné změny.

     Celý program byl pro všechny obrovským přínosem.
     Za celou třídu bych tímto chtěla poděkovat za otevřenost obou mužů, díky které si snad všichni více uvědomili, jak je důležité pečovat a chránit své fyzické zdraví.
     Nikola Ebertová

    • VZPoura úrazům: Číst více
    • Adaptační kurz šestých ročníků

    • 20. 9. 2023
    • Pojďme se stmelovat! To bylo hlavní heslo adaptačních kurzů šestých ročníků. Pod vedením Stolístku jsme si užili hodně legrace a seznamovacích her. Zbylo i dostatek času na bližší seznámení s třídnimi učitelkami. Věříme, že start na druhém stupni začal vykročením pravou nohou.

     Mgr. Alena Cápalová

    • Adaptační kurz šestých ročníků: Číst více
    • Den Charity Moravské Třebové

    • 14. 9. 2023
    • Tři třídy naší školy navštívily ve čtvrtek 14. září akci, kterou na svou propagaci uspořádala místní charita. Prohlédly si budovu, která byla postavena jako česká menšinová škola před 100 lety, a dříve sloužila i k vyučování žáků naší školy. Dnes zde sídlí Charita Moravská Třebová, která provozuje denní stacionář , chráněné dílny a zajišťuje další aktivity pro znevýhodnění osoby. Žáci 9. C ,7. B a 7. A si vyzkoušeli některé z činností, které pracovníci charity připravili pro veřejnost. Spolupráci ve dvojicích si vyzkoušeli na týmových lyžích, jiný uhel pohledu hledali při kreslení se speciálními brýlemi a z výtvarné dílny si odnesli společné minidílko. Zaujala je také výroba svíček, které se klienti místní charity věnují. Bez povšimnutí také nezůstaly ani portfolia klientů denního stacionáře, kde se žáci také zastavili.

    • Den Charity Moravské Třebové : Číst více
    • Logická olympiáda 2024

    • 14. 9. 2023
    • Ve školním roce 2023-2024 se naše škola opět zapojuje do Logické olympiády. Věděli jste, že v loňském roce se naši žáci utkali s cca 94 650 účastníky z 3 750 dalších škol z celé České republiky? Porovnat své logické myšlení mohou naši žáci i v letošním roce v 15. ročníku soutěže. Stačí se přihlásit.

    • Logická olympiáda 2024: Číst více
    • Republikové finále - SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

    • 12. 9. 2023
    • Po dvoudenním soupeření jsme přivezli z republikového finále PRVNÍ MÍSTO.

     Jeden z našich benjamínků, ŠIMON MLČOCH, předvedl opět výborný výkon a po druhém místě z minulého roku letos kraloval ve své kategorii, ročníku narození 2012, s famózním ziskem 7486 bodů, a po zásluze se stal mistrem České republiky.

    • Republikové finále - SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ: Číst více
    • Ze školy na statek

    • 12. 9. 2023
    • Zemědělství - téma, které se prolíná mnoha předměty. Zemědělství - obor, který živí planetu. Ale jak seznamovat žáky ze sídlištní školy s oborem, který dnes, ruku na srdce, není nijak atraktivní? Odpověď je na místě. Nejlépe přímo na farmě. Proto zájemci z 8. a 9. tříd (přednostně žáci "kreativek" a "evnipraktik") vyrazili na exkurzi do středně velkého zemědělského podniku. V Doubravském dvoře si vyzkoušeli míchání krmiva pro dojnice, konkrétně mléčné plemeno Holštýnský skot. Žáci krávy samozřejmě i nakrmili, pohladili si telátka mladší jednoho měsíce, někteří i připravené a vydesinfikované teletníky sami vyzkoušeli. Všichni si prohlédli i dojírnu a ochutnali výrobky z místní minimlékárny. Zlatým hřebem exkurze byla samozřejmě zdejší vyhlášená zmrzlina vyrobená z mléka zde chovaných dojnic. Součástí exkurze, kterou provázela sama farmářka, byl i výklad o zemědělství a jeho vliv na kra

    • Ze školy na statek: Číst více
    • Vrstevnické učení 

    • 30. 8. 2023
    • Úspěchy pracovního života mnohých dospělých jsou nemálo ovlivněny prezentačními schopnostmi jedince. Proto je důležité učit se těmto dovednostem již na základní škole. Starší žáci z těchto důvodů předstoupili před mladší publikum a ukázali, jak prezentovat témata, která dostali jako zadání od svých vyučujících. Žáci šestých a sedmých tříd se tak učili od žáků tříd osmých a devátých. Zároveň mohli posoudit, které způsoby prezentací jsou “posluchačsky” vděčné a které zas tolik nezaujmou. Mezi tématy se neobjevovaly pouze čistě naučné oblasti, ale společně jsme zavítali do oblasti emocí, která jsou spojena s vnímáním uměleckých děl, a to formou prezentace “petcha-kutcha”.

    • Vrstevnické učení : Číst více
    • Slavnostní vernisáž děl žáků výtvarného semináře

    • 29. 8. 2023
    • Krátkodobou výstavu prací žáků osmých a devátých tříd jejichž zaměřením a zájmem je výtvarné umění zahájila slavnostní vernisáž.

     Slavnostní zahájení výstavy se neobešlo bez hudebního doprovodu, který zajistila Viola Palánová hrou na piano. Na výstavu se přišli podívat žáci nižších ročníků, kteří měli příležitost spolu s jejich učiteli poznat prostředí druhého stupně. Pro malé děti to byla jedna z prvních příležitostí, kdy mohly navštívit výtvarnu, kde se na druhém stupni vyučuje většina hodin výtvarné výchovy.

    • Slavnostní vernisáž děl žáků výtvarného semináře: Číst více
    • Moderní technologie ve výuce 

    • 29. 8. 2023
    • Mobilní telefon má k dispozici dnes snad každý starší žák. Ne všichni však umí využívat možnosti přístroje na maximum. To se snaží změnit výuka v předmětech výtvarná výchova a informační technologie. Pro někoho překvapivě mají tyto oblasti mnoho společného. Úkolem žáků bylo vytvořit krátký film. Hlavním tématem filmu, který vytvořili deváťáci v rámci výtvarky, byla Moravská Třebová, což splňuje principy místně ukotveného učení. Během prezentace vynikly různorodé přístupy ke stejnému tématu. Moravská Třebová byla prezentována jako město se zajímavou historií a zároveň v jiném krátkém filmu bylo poukázáno na její temné a nelichotivé stránky. Krátké filmy žáci prezentovali před sebou vzájemně a byli si tak nejtvrdšími kritiky. Velkolepou přehlídku těchto videí obohatila ukázka animací, které žáci vytvořili v rámci informatiky.

    • Moderní technologie ve výuce : Číst více
    • Ohlédnutí za školní akademií

    • 29. 8. 2023
    • Na konci školního roku 2022-2023 naše škola uspořádala školní akademii na téma Ze života hmyzu. Na této akci se vystřídalo mnoho účastníků z řady tříd. Mohli jsme zhlédnout například vystoupení akrobatické, taneční, pěvecké a recitátorské. Dobrou zkušeností nejenom pro pedagogy byla spolupráce mezi prvním a druhým stupněm. Všem zúčastněným děkujeme za jejich nasazení a těšíme se na další ročník této podařená akce.

    • Ohlédnutí za školní akademií: Číst více
    • Slavnostní rozloučení s devátými ročníky

    • 6. 7. 2023

    • Poslední den školního roku jsme se v muzeu jako každoročně rozoučili s našimi deváťáky. Za přítomnosti rodičů, sourozenců a kamarádů byli "ošerpováni", a bylo jim předáno jejich poslední vysvědčení. Jejich práci, studijní výsledky a reprezentaci školy ocenil a mnoho úspěchů v dalším studiu jim popřál ředitel školy. Deváťáci také ve svých proslovech a prezentacích shrnuli léta prožitá na naší škole a celou akci ukončili pod odborným vedením společnou a vtipnou písní.

    • Slavnostní rozloučení s devátými ročníky: Číst více
    • Ekocentrum Stolístek

    • 28. 6. 2023
    • 3.B

     Ve středu 28.6. jsme absolvovali program ekocentra Stolístek - Pohádky z mechu a kapradí. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o lese a životě v něm. Podle hlasu jsme pomocí moderní techniky poznávali ptáčky, dozvěděli se zajímavosti o některých stromech a zvířátkách... Část programu proběhla na zahradě ekocentra a část v lese. Vše bylo moc fajn.

    • Ekocentrum Stolístek: Číst více
    • KONEC V ŠD

    • 28. 6. 2023
    • A je tu konec…..

     Červen ve školní družině byl bujarý, plný slunce, radovánek a loučení. Paní vychovatelky se zhostily plánovaných úkolů naplno. Děti si užily výlet do přírody, knihovny či výpravu po obchůdcích se sladkostmi a drobnými dárky. Vychovatelky Drahošová a Čaloudová se s dětmi pilně připravovaly na školní akademii, která proběhla v hmyzím tématu. Výsledky mohly rodiče, prarodiče a další příbuzní posoudit sami dne 20. 6. v muzeu. Co je nejdůležitější? Děti si to užily J. A proto ten čas navíc s nimi, stál za to. U vychovatelky Tomanové se stavěly domečky v Lučních lázních. I přesto, že červen je plný barev a slunce, děti měly tzv. ,,černý den“. Poslední akční rekreační středa byla ve stylu ,,vodní hrátky“. Zprvu nám počasí protestovalo, ale nakonec vše dopadlo, jak mělo. Děti řádily v plavkách na hřišti, vychovatelky měly připravená stanoviště s vodními úkoly. O zábavu bylo r

    • KONEC V ŠD: Číst více
    • Soutěž - Čte celá třída zná vítěze

    • 23. 6. 2023
    • Ve středu 21.6. navštívily třídy prvního stupně paní knihovnice, které přinesly dort pro vítěze soutěže Čte celá třída.

     První místo získala třída 2. C a na druhém místě se umístila třída 4. B. Všichni, kteří knihovnu poctivě navštěvovali dostali krásnou knihu.

     Věřme, že i tato akce přispěje k tomu, aby děti častěji uchopily knihu a zamířily do říše fantazie.

    • Soutěž - Čte celá třída zná vítěze: Číst více
    • ​​​​​​​ Třídy 2. C a 3. B na výletě v Olomouci

    • 14. 6. 2023
    • V úterý 6.6. vyjeli žáci 3. B a 2. C na výlet do Olomouce, kde navštívili Pevnost poznání. I když jsme neměli žádný speciální program, děti si to užily. Prošli jsme všemi expozicemi a vyzkoušeli si, co jenom šlo. Zjistili jsme jaké jsou rozdíly ve spotřebě elektřiny při svícení obyčejnou žárovkou a LED žárovkou. Nahlédli jsme pod hladinu vod. Vyzkoušeli jsme si skládání různých hlavolamů. Někteří si oblékli i kostýmy, jiní dobrovolně usedli do zubařského křesla.

    • ​​​​​​​ Třídy 2. C a 3. B na výletě v Olomouci: Číst více
    • Dřevíčkování

    • 13. 6. 2023
    • 2.C, 3.B a 4. C

     Dnes 13.6. si druháčci v DDM na Dřevíčkové dílně vyrobili autíčko, šnečka nebo želvičku, třeťáci ježečka nebo myšičku a čtvrťáci si vyrobili nožík na bylinky. Pro některé to nebylo první vyrábění, proto jim šlo vše pěkně od ruky. Celá akce probíhala venku a děti si ji náležitě užily.

    • Dřevíčkování: Číst více
    • ROSNIČKY ŠD 2022 - 2023

    • 13. 6. 2023
    • Rosnička byl přírodo-vědecký kroužek, který děti navštěvovaly v rámci ŠD. Bylo nás celkem 12 a scházeli jsme se 1x za 14 dní. Objevovali jsme kouzlo přírody, ale také se seznamovali s badatelskými pomůckami. Nedílnou součástí našeho kroužku byla venkovní fotovýzva. Fotilo se, co se z kouzelného fotoaparátku vylosovalo. Nechybělo klasické selfie v přírodě, rozkvetlý strom, zvířecí obydlí, tekoucí voda či bosé nohy a oheň. Také jsme se stali pozorovateli mravenců, pavouků a dalších obyvatel volné přírody, založili jsme si herbář z jarních rostlin, či dělali pokusy s lentilkami, slizem a lávovou lampou. Nechyběla sopka ani realizace hmyzích domečků, které jsme umístili kolem školy. Využili jsme badatelské pomůcky zapůjčené školou. Ke konci roku děti dostaly pamětní listy a odměnu ve formě zmrzlinových dobrot.

    • ROSNIČKY ŠD 2022 - 2023: Číst více
    • Tvůrčí psaní vyzkoušeli v klání

    • 9. 6. 2023
    • Soutěž v tvůrčím psaní se poprvé uskuteční na naší škole začátkem června. Do klání se přihlásilo 56 žáků z druhého stupně, kteří se pokusili o originální zpracování tématu. Svůj text všichni začali shodnou větou: „Kdyby si dal lidem vypnout, zvuk tak bych…“ Práce, které se sešly k hodnocení, byly velice zajímavé a některé z nich ve čtenáři vyvolaly i touhu po hlubším zamyšlení. Hojná účast v soutěži, kde nešlo o pravopis, ale o čtivost, potvrdila, že když se odstraní bariéra obav z chyb (a k tomu se zvolí příznivý termín), tak nemusíme mít o mateřský jazyk strach.

    • Tvůrčí psaní vyzkoušeli v klání: Číst více
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje