• Žákovský parlament

     • ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

      Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Nabízí prostor pro vyjádření názorů žáků, možnost podílení se na podobě školy, možnost organizování školních akcí a trénink důležitých dovedností.

      Každá třída (od 5. do 9. ročníku) si volí dva žáky (zástupce), kteří se pravidelně účastní schůzek parlamentu. Na schůzkách zástupci  prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přichází s různými nápady na změny, které by mohly být prospěšné. Žáci o problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole a k většímu podílení se žáků na jejím chodu.

      Žákovský parlament ve školním roce 2022/2023 pracuje ve složení:
       

      5. A

      Svobodová Klára

      Horčík Kryštof

      5. B

      Belej Matyáš

      Žáčková Linda

      5. C

      Škrabalová Laura

      Konečný Jakub

      6. A

      Kotoulek Ladislav

      Mrštný Marek

      6. B

      Bureš David

      Jiříčková Natálie

      6. C

      Kleinerová Iva

      Kyncl Richard

      7. A

      Král Jan Ondřej

      Mlejnek Petr

      7. B

      Rotröckelová Sabina

      Alexa Pavel

      7. C

      Šestáková Anna

      Beránek Adam

      8. A

      Schober Marek

      Škrabalová Klára

      8. B

      Prucek Tomáš

      Sabáčková Magdaléna

      8. C

      Křivánek Tomáš

      Vojtíšek Jáchym

      9. A

      Navrátilová Kateřina

      Dorazilová Zuzana

      Dvořáková Veronika

      9. B

      Palánová Viola

      Peňáková Eliška

      9. C

      Merenusová Barbora

      Schmidtová Kristýna


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Koordinátorky žákovského parlamentu jsou Mgr. Lenka Vymazalová a Mgr. Vladimíra Schmidtová.