• Novinky

      • Proč navštěvovat naši školní družinu.

       Vážení rodiče a milí žáci, nabízíme vám motivační důvody, proč navštěvovat právě naši ŠD

       • Jsme školní družina, která využívá velké, moderní prostory.
       • Máme k dispozici 6 oddělení, která jsou pod vedením kvalifikovaných vychovatelek.
       • Kapacita ŠD je až 170 dětí a je určena pro děti prvních až pátých tříd.
       • Pravidelný provoz ŠD je od 6:00 – 9:00 hod., od 11:45 – 16:30 hod.
       • Děti se mohou účastnit rekreačních střed, které jsou v duchu jedné celistvé party.
       • Rekreační středy se nově povedou pod tématem celoročni hru s názvem ,,Život na planetě Zemi“.
       • Nedílnou součástí ŠD bude taneční klub, kde se děti pod odborným dohledem budou věnovat různým moderním  tanečním stylům ( hip-hop, street dance, disco show dance…)
       • Další kroužek při ŠD bude Vařečka, kde se děti budou učit základy vaření, příprava pokrmů jako jsou hamburgery, palačinky, nepečený dort, atd….
       • Máme k dispozici školní bazén, tělocvičnu a veřejné sportoviště, které je hned za budovou školy.
       • Pravidelně pořizujeme hry, hračky a jiné potřeby pro jednotlivá oddělení.
       • Jsme otevření rodičům, preferujeme osobní jednání, podílíme se na organizaci velikonočního a vánočního jarmarku, pořádáme besedy s kvalifikovanými odborníky z různých profesí.
       • Ve školním roce 2021/2022 děti zažijí aktivity, jako je celodenní výlet do ZOO, návštěva aquaparku, městských lázní v Boskovicích, hledání pokladu na zřícenině, zimní bruslení na stadionu a mnoho dalších pravidelných a oblíbených akcí, jako je drakiáda, čarodějnický rej, vodní hrátky, opékání párků v přírodě, karnevaly, dětská Superstar, jarmarky a nebude chybět ani vánoční besídka i pravidelná návštěva kina.
       • NOVĚ děti v rámci ŠD mohou navštěvovat keramickou dílnu!!!!
       • Naše škola je vnímána jako velmi úspěšná a stejně tak i školní družina, která je její nedílnou součástí.

       Všichni společně chceme pro děti to nejlepší. Školní družina nejen předává vědomosti, ale podílí se i na zájmových činnostech, rozvoji dovednostech a nedílnou součástí je i psychická podpora a projev vzájemného přátelství. Doufáme a pevně věříme, že  epidemiologická situace nám všem vyjde vstříc a aktivity pro děti se budou moci realizovat.

       Těšíme se na Vás……tým vychovatelek