• Novinky

      • Soutěž PC_ák

       Dne 30. listopadu se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili soutěže PC_ák konané v Pardubicích. Ve velké konkurenci, kdy se letos zúčastnilo na 160 žáků, se nám podařilo prosadit. V kategorii grafického návrhu se na třetím místě umístila Tereza Jiříčková a v kategorii prezentace 8. ročník obsadil první místo Martin Zezula.  Ovšem i ostatní zúčastnění žáci předvedli skvělé výkony a zaslouží pochvalu.

      • Exkurze do firmy ATEK

       Ve středu 30. listopadu se zájemci z řad žáků devátých tříd vypravili do regionálně významné firmy ATEK. Ve školícím centru byli seznámeni s historií firmy i s její současnou produkcí. Po informačně bohatém posezení následovala prohlídka areálu. Žáci nahlédli do provozu velké firmy, nejvíce je zaujaly výrobky pro automobilový průmysl, obzvlášť výroba dílů pro automobily značky Rolls-Royce. Po tříhodinové exkurzi jsme odcházeli obohaceni zajímavými informacemi.

       František Zeman

      • Přehlídka SŠ u nás ve škole

       Ve čtvrtek 10. listopadu se konala v budově naší školy Přehlídka středních škol. Žáci z osmých a devátých tříd spolu se svými rodiči využili možnosti získat podrobnější informace o studijních oborech, které prezentovaly střední školy z blízkého i vzdálenějšího okolí.

       František Zeman

      • Technohrátky ISŠ Moravská Třebová

       Ve středu 2. listopadu se zájemci z žáků osmých a devátých tříd zúčastnili Technohrátek - projektu na podporu technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji. Po slavnostním zahájení v muzeu nás učitelé a studenti Integrované střední školy M. T. seznámili se studijními obory formou praktických ukázek a soutěží. Vyzkoušeli jsme si aktivity v učebních oborech zedník, klempíř, kuchař-číšník a v maturitních oborech bezpečnostně právní činnost, hotelnictví a sociální činnost. Naši žáci předvedli své znalosti i šikovnost, nejvíce zazářili v překážkové dráze, kterou ze všech škol zaběhli nejrychleji. Žáci se vrátili plni pozitivních dojmů a s vyjasněnou představou, co obnáší studium výše uvedených oborů, snad jim účast na této akci pomůže ve výběru vhodné střední školy.


       František Zeman